Geschiedenis

 

De Werkgroep Tegenwind Culemborg is in 2017 opgericht door een aantal bewoners uit de omgeving van het Lage Veld. Wij zetten ons in voor het behoud van een uniek stukje buitengebied van Culemborg. We streven naar een goed woon- en leefklimaat voor mens en flora en fauna. Windmolens horen daar, met hun nadelige gezondheidseffecten, zoals slagschaduw, trillingen en geluidsoverlast, niet bij. 

De eerste plannen voor een windpark in het Lage Veld zijn mede door ons verzet en van vele inwoners van de wijk Parijsch en andere inwoners van Culemborg niet doorgegaan. Ook de gemeenteraad oordeelde in het najaar van 2021 dat de bouw van 6 megaturbines van 270 meter hoog in het kleine buitengebied absurd is. De raad had bovendien forse kritiek op de manier waarop het gemeentebestuur zich met de plannen had bemoeid; zonder de raad en de bewoners van Culemborg daarover volledig in te lichten. 

De initiatiefnemers van het windpark -  Windwinning Culemborg en Eneco- hebben de vergunningaanvraag inmiddels ingetrokken en een eventuele nieuwe bouwprocedure is uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.  

Dit betekent niet dat de plannen volledig van tafel zijn. De huidige gemeenteraad moet zich hierover uitspreken. De meeste politieke partijen hebben een standpunt over windenergie in Culemborg. Een aantal inwoners van Parijsch heeft een duidelijk overzicht gemaakt van de verschillende standpunten. Deze Windwijzer Culemborg kunt u op deze website lezen onder het kopje Windwijzer/verkiezingen 2022. 

De mening van de Werkgroep Tegenwind blijft onveranderd: het buitengebied van Culemborg is veel te klein voor windturbines, ook al worden ze kleiner dan 270 meter.  
Wij hebben alle politieke partijen een brief gestuurd met onze standpunten. U leest ze op deze website onder het kopje 'Onze standpunten'.