GEEN WINDPARK IN ‘T LAGE VELD NABIJ PARIJSCH

Hartelijk welkom op de website van werkgroep Tegenwind Culemborg.

 

                                                                          April 2024

Kortgeleden heeft Windenergie Culemborg ons op de hoogte gebracht van hun plan voor een windpark in het Lage Veld. Zoals bekend veroorzaakte het vorige plan veel onrust en tweespalt in onze buurt. Voor en tegenstanders kwamen soms heftig tegenover elkaar te staan. Het besluit van de gemeenteraad dat het plan te megalomaan was, bracht de rust weer terug en langzaamaan werd weer gewerkt aan het herstel van onderlinge contacten en sociale cohesie. 

Nu een tweede poging wordt gedaan om windturbines te plaatsen in ’t Lage Veld, zijn de zorgen en onrust terug. 

 

Met deze website willen we de inwoners van Culemborg en omgeving op de hoogte houden van de plannen van de gemeente om een nieuw windpark in het Lage Veld (nabij de wijk Parijsch) aan te leggen.  

Wij zijn daar als Werkgroep Tegenwind Culemborg samen met veel bewoners op tegen. Het Lage Veld is een van de weinige natuurgebieden binnen de gemeente en veel te klein voor windturbines. Windturbines hebben nadelige gevolgen voor mens en natuur. Slagschaduw, trillingen en geluidsoverlast leiden tot gezondheidsproblemen bij mensen en beschadigen de natuur onherstelbaar.  

Niet alleen de turbines zelf verwoesten het natuurgebied, maar ook de duizenden kilo’s beton die moeten dienen als ondergrond, toevoerwegen, hekken en andere bouwwerken die onmisbaar zijn voor een windpark dragen daaraan bij. Het gebied verliest zijn aantrekkingskracht voor wandelaars en fietsers. 

Wij vinden, evenals een toenemend aantal wetenschappers, dat de afstand tussen windturbines en woningen minimaal tien keer de masthoogte van de windturbine moet zijn. Dit om nadelige gezondheidseffecten voor bewoners te voorkomen. Een dergelijke afstand is in het Lage Veld onmogelijk. 

Wij staan volledig achter de uitspraak van de Raad van State op 28 juli 2021, dat er eerst nieuwe regelgeving moet komen zoals beschreven in het Europees Unierecht. Dat betekent dat er pas windturbines gebouwd mogen worden als kan worden aangetoond dat een windpark geen negatieve gezondheidseffecten heeft voor mensen. 

 

Wilt u onze acties financieel ondersteunen? 
Onze acties kosten geld. Hopelijk wilt u ons financieel steunen. Dat kan door een geldbedrag over te maken op onze bankrekening NL05 ABNA 0885 4102 62 t.n.v. F.J. van der Pauw e/o M. van Weelden o.v.v. Tegenwind. Wij maken op deze website inzichtelijk waar het geld aan besteed wordt.