GEEN WINDPARK IN ‘T LAGE VELD NABIJ PARIJSCH

Hartelijk welkom op de website van werkgroep Tegenwind Culemborg.

 

Met deze website willen we de inwoners van Culemborg en omgeving op de hoogte houden van de plannen van de gemeente om een nieuw windpark in het Lage Veld (nabij de wijk Parijsch) aan te leggen.  

Wij zijn daar als Werkgroep Tegenwind Culemborg samen met veel bewoners op tegen. Het Lage Veld is een van de weinige natuurgebieden binnen de gemeente en veel te klein voor windturbines. Windturbines hebben nadelige gevolgen voor mens en natuur. Slagschaduw, trillingen en geluidsoverlast leiden tot gezondheidsproblemen bij mensen en beschadigen de natuur onherstelbaar.  

Niet alleen de turbines zelf verwoesten het natuurgebied, maar ook de duizenden kilo’s beton die moeten dienen als ondergrond, toevoerwegen, hekken en andere bouwwerken die onmisbaar zijn voor een windpark dragen daaraan bij. Het gebied verliest zijn aantrekkingskracht voor wandelaars en fietsers. 

Wij vinden, evenals een toenemend aantal wetenschappers, dat de afstand tussen windturbines en woningen minimaal tien keer de masthoogte van de windturbine moet zijn. Dit om nadelige gezondheidseffecten voor bewoners te voorkomen. Een dergelijke afstand is in het Lage Veld onmogelijk. 

Wij staan volledig achter de uitspraak van de Raad van State op 28 juli 2021, dat er eerst nieuwe regelgeving moet komen zoals beschreven in het Europees Unierecht. Dat betekent dat er pas windturbines gebouwd mogen worden als kan worden aangetoond dat een windpark geen negatieve gezondheidseffecten heeft voor mensen. 

 

 

Mogelijke opstelling van windturbines in het Lage Veld.