Een aantal bewoners van de wijk Parijsch en ondernemers op Pavijen hebben geïnventariseerd wat de standpunten van de Culemborgse politieke partijen zijn als het gaat om de plaatsing van windturbines bij de N320.

Zij lezen en horen daar de laatste tijd relatief weinig over terwijl het onderwerp volgens hen belangrijk is. Zeker nu de verkiezingen gaan plaatsvinden. Gelukkig vinden de politieke partijen dit ook.

Van bijna alle partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben zij een reactie gekregen en die hebben zij zo goed mogelijk samengevat in de ‘Windwijzer Culemborg’. Een A4tje waarin standpunten staan over het gewenste aantal turbines, de hoogte en een ingekorte toelichting van der partijen zelf.

Vanzelfsprekend hebben zij zaken vereenvoudigd, kijk ook op de website van de politieke partijen zelf om je goed te informeren.

Kijk voor meer informatie op www.windwijzerculemborg.nl.