Wie zijn wij?

De werkgroep Tegenwind Culemborg bestaat uit een aantal bewoners uit de omgeving van ’t Lage Veld. Wij zetten ons in voor het behoud van een uniek stukje buitengebied van Culemborg. We streven naar een goed woon- en leefklimaat voor mens, flora en fauna in ’t Lage Veld’.

Ons uitgangspunt is daarom: geen windmolens in ’t Lage Veld. Maar omdat we geen Don Quichot zijn en begrijpen dat je hierover in gesprek moet gaan met de initiatiefnemers (Eneco en Vrijstad Windwinning), grondeigenaren en de gemeente Culemborg, hebben wij verschillende besprekingen gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat wij uiteindelijk bereid waren water bij de wijn te doen door eventueel 3 of zelfs 4 windmolens te accepteren. Die leveren genoeg energie op om aan de door de gemeente geformuleerde doelstellingen in de Windvisie te voldoen.

Maar de gemeente en de initiatiefnemers willen inmiddels meer. Ze willen niet alleen 6 windturbines, maar gelijk de hoogste turbines van heel Nederland: 270 meter hoog! Bijna net zo hoog als de Eifeltoren, maar veel minder aantrekkelijk.

Naar de omwonenden, natuurbeschermers en recreanten van dit gebied is in het geheel niet geluisterd.