Wij zijn TEGEN de plannen voor een windpark in Culemborg!

 

Wij zijn niet tegen windenergie. Integendeel. Wij zijn wel tegen het opofferen van het laatste stukje buitengebied van Culemborg aan windturbines. En we zijn tegen de vele negatieve effecten van de zes gigantische turbines op mensen en natuur.

Dit gaat niet alleen de omwonenden aan, maar alle inwoners van Culemborg en omgeving. De slagschaduw en het geluid zal tot in de wijk Parijsch zichtbaar en hoorbaar zijn, duizenden trekvogels die in het gebied foerageren worden in mootjes gehakt door de enorme wieken, andere dieren zoals reeën, ganzen, hazen en vogels zullen het gebied verlaten, het bijzondere landschap wordt volledig vernield.

Wij zijn van mening dat ’t Lage Veld veel te klein is om 6 windturbines te plaatsen, zonder dat dit ernstige hinder voor omwonenden en de natuur met zich mee brengt.

Minder windturbines plaatsen is volgens de initiatiefnemers niet mogelijk. De opbrengst van 'slechts' 3 a 4 turbines wegen niet op tegen de kosten. Alleen met minimaal 6 giga windmolens is winst te behalen.

Het landelijke en open karakter wordt onherstelbare en onomkeerbare schade toegebracht door een hoge molenrij in het landelijke gebied. Er komt enorm veel beton en bestrating rond de turbines, maar ook toevoerwegen, hek- en bouwwerken. Het gebied rond de turbines is dan ook niet meer aantrekkelijk en toegankelijk voor de vele wandelaars en fietsers die er nu komen, zoals bijvoorbeeld de Holderweg. Ondanks een lange voorgeschiedenis waarin de werkgroep Tegenwind en omwonenden in overleg zijn geweest met de ontwikkelaars zijn alle zorgen, bezwaren en commentaren door Eneco en Vrijstad Windwinning
afgewezen. Zij gaan binnen het wettelijke kader voor het maximaal haalbare economische resultaat. Terwijl het inmiddels duidelijk is geworden dat de wettelijke kaders voor geluids- en afstandsnormen volkomen achterhaald zijn door de praktijk van steeds grotere en krachtigere windturbines.

Het College van B&W, dat in principe akkoord is gegaan met deze plannen, is inmiddels door de voltallige gemeenteraad verzocht om meer tijd te nemen voor een zorgvuldigere procedure. Dit biedt echter geen enkele garantie op een goede afloop. Dus gaan we door met onze activiteiten.

Inmiddels hebben ervaringen elders in het land geleerd dat door turbines met een hoogte van zo’n 200 meter, in relatie met de geplande afstand tot woningen, gezondheidsschade niet te voorkomen is. De wettelijke normen uit 2012 zijn verouderd en gebaseerd op kleine turbines. Deze normen passen niet meer bij de eigenschappen van de huidige XL turbines. Dit vinden wij daarom onacceptabel. Op een aantal plaatsen in het land hebben dergelijke problemen er al toe geleid dat windparkplannen zijn ingetrokken of opgeschort. Het onderwerp komt niet voor niets zowat dagelijks in de krant en op de tv.

Het zou Culemborg sieren als zij het welzijn van haar burgers voorrang geeft boven de economische belangen van de ontwikkelaars. en gezond Culemborg voor iedereen! Laten we met elkaar een andere invulling geven aan het energievraagstuk!

Daarom voeren we actie. Met spandoeken, folders, deze website, op Facebook en Instagram, enzovoort. We willen bereiken dat alle inwoners van Culemborg weten wat hun te wachten staat en hoe de gemeente omgaat met de inspraak van haar bewoners. Wij hopen zo het besluitvormingsproces van de gemeenteraad van Culemborg te beïnvloeden. Hopelijk doet u met ons mee. Dat kan door bezwaar aan te tekenen tegen de huidige plannen. Op de pagina Bezwaar leest u hoe dat kan.

 

Wilt u onze acties financieel ondersteunen?

Onze acties kosten geld. Hopelijk wilt u ons financieel steunen. Dat kan door een geldbedrag over te maken op onze bankrekening NL05 ABNA 0885 4102 62 t.n.v. F.J. van der Pauw e/o M. van Weelden o.v.v. Tegenwind. Wij maken op deze website inzichtelijk waar het geld aan besteed wordt.